+420 533 312 793

Férové online záhradníctvi již od roku 2001!   
Zapojte se do soutěže
 
Při příležitosti naší už 18. sezóny bychom rádi odměnili osmnáct našich věrných zákazníků a darovali jim dobropis na nákup rostlin v hodnotě jejich náhodně vybrané bývalé nebo aktuální podzimní objednávky. Do soutěže se můžete zapojit i Vy jednoduchou aktualizací svého profilu v naší databázi emailů. Odkaz na aktualizaci svého profilu neleznete v kterémkoliv námi zasílaném emailovém newsletteru. Stačí, když v něm zaškrtnete políčko "Přihlašuji svou (-e) objednávku (-y) do soutěže" a zároveň budete souhlasit se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a emailovou komunikaci.
 
Do soutěže přihlášení zákazníci získávají jeden virtuální los za každých 250 Kč nákupu u nás v posledních třech letech, tedy které máme k jejich emailové adrese evidované již od 1.1.2016 resp. zaevidujeme do 15.10.2018. Každá jedna objednávka v období ostatních tří sezón se počítá a čím vyšší je jejich sumární hodnota, tím větší je Vaše šance na výhru. Z objednávek přihlášených zákazníků vylosujeme osmnáct a výherci získají dobropis v přesně takové hodnotě, jakou měla jejich výherní objednávka.
 
Chcete-li svou šanci na výhru zvýšit, můžete zadat svou novou objednávku i v aktuální podzimní sezóně. Na podzim vysazené cibule květin přinesou potěšení již během prvních teplejších dní v příštím roce, trvalky, stromy a keře využijí zas delší období během podzimu a mírné zimy na dobré zakořenění, a proto se v plné kráse projeví dříve, než kdybyste je sázeli až na jaro.
 
Z nových odběratelů našeho newsletteru, kteří se přihlásí k odběru našich novinek během trvání soutěže, vylosujeme také 9 výherců, kteří získají také dobropis na nákup rostlin u nás v hodnotě průměrné vybranému objednávky věrné zákazníky. Spolu bude tedy vylosovaných 27 výherců.
 
Kompletní pravidla soutěže jsou uvedeny níže.
 
 
Přihlášení do soutěže
 
 
 
Pravidla soutěže
"Vyhrajte hodnotu objednávky"
26.8.2018 - 15.10.2018
 
 
1. Organizátor soutěže:
Pořadatelem a organizátorem soutěže je:
Ing. Erich Seemann - Flora Exotika
IČO: 37 561 391
se sídlem Tajovského 19, 81104 Bratislava, SR
zapsaná v Živn. rejstříku č. 101-20245
(Dále jen "pořadatel").
Ing. Erich Seemann provozuje na území SR eshop Rastlinky.sk a na území ČR eshop Rostlinky.cz (dále jen "eshop").
 
 
2. Termín konání soutěže:
Soutěž s názvem "Vyhrajte hodnotu objednávky" (dále jen "soutěž") probíhá od 26.08.2018 (00:00:00) do 15.10.2018 (23:59:59) (dále jen "doba konání soutěže") na území Slovenské republiky a České republiky (dále jen "místo konání soutěže").
Výherci soutěže budou určeni a vylosováni podle principu uvedeného v bodě č. 4. a 5. těchto pravidel soutěže.
 
3. Výhry v soutěži:
Výhry v soutěži jsou následující:
9x hodnota objednávky klienta z minulosti, 9x hodnota objednávky klienta v aktuální podzimní sezóně 2018, 9x průměrná hodnota objednávky pro novoregistrovanáho odběratele newsletteru
(Dále jednotlivě jen "výhra")
 
4. Podmínky účasti v soutěži:
Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito pravidly soutěže.
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům (osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže"), která v době konání soutěže aktualizuje svůj profil v marketingové databázi emailů pořadatele nebo se do ní registruje jako nový odběratel emailové marketingové komunikace: Za každých 250 Kč hodnoty nákupu včetně DPH v posledních třech letech získává stávající zákazník jeden virtuální soutěžní los. To znamená, že při hodnotě nákupu od 250 Kč včetně DPH do 499,99 Kč včetně DPH, dostane jeden soutěžní los; při hodnotě nákupu od 500,00 Kč včetně DPH do 749,99 Kč dostane dva losy atd ..
Platnou registrací se rozumí registrace, která obsahuje všechny požadované údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, políčko přihlašující objednávky nebo nově registrovanou emailovou adresu do soutěže a políčko se souhlasem se zpracováním osobních údajů, které musí zaškrtnout (dále jen "registrace" ). Registrace soutěžícího musí být platná v době, kdy se stane výhercem.
 
5. Způsob výběru výherců:
 
V soutěži bude rozděleno celkem 27 výher, přičemž pro každou ze tří kategorii soutěžících je určených 9 výher
Ze všech po dobu trvání soutěže platně registrovaných soutěžících budou dne 20.10.2018 vylosováni výherci v každé kategorii. Výherci s reálnou obednávkou v minulosti a během aktuální sezóny vyhrají formou dobropisu zpět hodnotu výherní objednávky, soutěžící s novou registrací vyhrává průměrnou hodnotu výherní objednávky z prvních dvou kategorií.
 
6. Kontaktování výherců a distribuce výhry:
Pořadatel informuje výherce hlavní výhry o výhře telefonicky nebo e-mailem v průběhu pondělí nejblíže následujícího po losování. Pořadatel zaeviduje do systému dobropis v příslušné výši výhry a jeho číslo sdělí výherci.
 
7. Společná ustanovení:
K oznámení o výhře bude použita e-mailová adresa, které výherce zadal při registraci do soutěže. Za správnost kontaktních údajů, jejichž prostřednictvím bude výherce informován o výhře, pořadatel neodpovídá.
 
8. Všeobecné podmínky:
 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.
Od daně z příjmů je osvobozena výhra do výšky 350, - EUR(ca. 8750 Kč)  za jednu výhru.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy, jestliže z technických důvodů (např. Viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
 
Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem Slovenské a České republiky a jsou k dispozici na webové stránce pořadatele www.rostlinky.cz, a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.
 
Bratislava, dne 20.08.2018, Ing. Erich Seemann