+420 730 235 493

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Uskutečněním objednávky objednatel bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění uvedené níže:

 

Článek I.

 

a.) Smluvní strany.

Dodavatel:

Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA
Tajovského 19
811 04 Bratislava
Slovenská republika 

IČO: 37561391, DIČ: 1020163848, DIČ DPH: CZ681607311
Bankovní spojení: 2600709186/2010  Fio banka, a.s., 

Korespondenční adresa

ROSTLINKY.CZ / RASTLINKY.SK, Domové role 67, SK - 82105 Bratislava

Zapsaný: v ZR SR Obvodního úřadu Bratislava, Číslo živnostenského rejstříku: 101-20245

dále jen "dodavatel"

 

Objednatel:

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům.

Objednavatel objednává u dodavatele zboží, službu podle jeho přání prostřednictvím smlouvy na dálku a výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 

b.) Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné pro objednávky přijaté v reálném čase, vztahují se na ně přiměřeně podmínky uvedené v zákonech 40/1964 Sb (občanský zákoník), zákon č. 634/1992 Sb (Zákon o ochraně spotřebitele), zákon č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a platí pouze na území České republiky a ve vztahu k sídlu objednatele.


c.) Výklad pojmů

"Objednatel": rozumí se každá fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která vysloví vůli uskutečnit objednávku u dodavatele a tuto objednávku fakticky provede.

"Dodavatel": rozumí se jím provozovatel, kterým je Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA, IČ: 37561391 "Prodejce": rozumí se jím provozovatel, kterým je Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA, IČ: 37561391

"Dodací podmínky": rozumí se jím soubor podmínek, které určují dodání zboží objednateli.

"Dopravce": rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, kterou poskytovatel využívá k doručení zboží objednateli.

"Objednané zboží": Rozumí se tím zboží, nebo služba, kterou si objednavatel objedná u dodavatele

"Termín dodání od": Rozumí se tím termín, kdy dodavatel předpokládá termín dodání zboží. Tento termín není závazný, jedná se o předběžný termín dodání zboží, s poukazem na "vyšší moc" se uvedený dodací termín může změnit v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, překážky při dodávce zboží, případně jiné náhody, kterým dodavatel nemohl přímo předejít ani při vynaložení všech jemu dostupných prostředků.

"Opět v nabídce": Jde o označení zboží, které se znovu vyskytuje v katalogu dodavatele.

"Novinka": Jde o označení zboží, které dodavatel zařadil do katalogu jako nové zboží, které v posledních 2 letech nebylo nabídnuto.

"Objednávka": Jedná se o souhrn objednaného zboží, nebo služby prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávka může být provedena prostřednictvím elektronické komunikace (email, fax, internetový obchod), prostřednictvím telefonu, SMS na mobilní čísla provozovatele, případně jiná objednávka objednatele v písemné podobě.

 

 Článek II.

Způsob objednání a dodání zboží a služeb:

 

a.) Objednávka a popis zboží

I. Objednávku je možné zaslat dodavateli ze strany objednatele prostřednictvím internetového obchodu www.rostlinky.cz, případně prostřednictvím písemné objednávky zaslané na sídlo provozovny, případně prostřednictvím elektronické komunikace formou emailu, faxu, případně prostřednictvím telefonické objednávky na číslech, která jsou ve vlastnictví provozovatele. 

II. Dodavatel zaznamená objednávku objednavatele ve svých interních systémech a následně ji zpracuje, současně s přijetím objednávky zašle objednateli potvrzení z hlavního systému o přijetí objednávky na jeho uvedený email. 

III. Objednávka se považuje za závaznou pro obě strany, tj. objednatel objednávkou prohlašuje, že si zboží závazně objednává u dodavatele, dodavatel tím také bere objednávku za závaznou. Objednatel má právo až do momentu vyexpedování objednávky na její bezplatné stornování.

IV. Dodavatel prohlašuje, že vyvine veškeré úsilí, aby dodal zboží podle objednávky objednavateli řádně a včas, podle jeho objednávky. Dodavatel si však vyhrazuje právo vystornovat objednávku, která se jeví jako duplicitní, případně objednávku zákazníka, který v minulosti dvakrát odmítl převzetí zboží, nebo nepřevzal balík, případně kdykoliv, kdy dodavatel nabude podezření, že se jedná o objednávku, kterou objednatel provedl s úmyslem poškodit objednavatele. 

V. Dodavatel prohlašuje, že v případě nedodání zboží z titulu třetích stran, případně z titulu vyšší moci, tj. prokazatelně vyvinul veškeré úsilí, aby zajistil zboží v odpovídající kvalitě a jakosti, má právo v dobré víře pro uspokojení zákazníka zaměnit toto zboží za zboží obdobných jakostních vlastností, případně podobného zboží ať už barvou či vzrůstem podle svého uvážení, toto ustanovení neplatí v případě, že si zákazník vysloveně podmíní dodávku žádnou náhradou. Použitím tohoto ustanovení není dotčeno právo na odstoupení od objednávky.

VI. Fotografie uvedené na internetových stránkach dodavatele i v jeho tiskových podobách, či jiných tiskových podobách jsou ilustrační. Na fotografiích jsou zobrazeny dospělé rostliny, které jsou pěstovány za optimálních podmínek.


b.) Cena zboží

I. Cena zboží se stanoví ve smyslu zákona, tj. ceny uvedené v internetovém obchodě provozovatele, případně v tiskovinách (katalog, letáky) jsou uvedené ceny včetně aktuálně platné sazby DPH v době vydání katalogu. 

II. Cena zboží je uvedena v platné měně CZK, znak měny Kč. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 300 Kč.

III. Uvedené ceny nezahrnují výši poštovného a balného, to se stanoví na základě výběru zákazníka podle jeho volby. 

IV. Ceny uvedené v katalogu platí po celou dobu jeho platnosti, v odůvodněných případech se mohou ceny měnit i před ukončením platnosti sezónní nabídky. Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné pouze pro ON-LINE objednávky, tzn. tyto ceny nejsou vždy automaticky platné při jakékoliv jiné formě objednávky (např. při objednávce telefonické, písemné, emailové či prostřednictvím chatu). 

V. V případě změny sazby DPH v době prodeje si provozovatel vyhrazuje právo změny těchto cen bez předešlého upozornění a nadále považuje objednávku za platnou i v případě změn sazeb DPH. 

VI. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, v případě pokud dojde k neočekávanému navýšení nákupních cen u dodavatelů, tj. pokud dojde k navýšení nákupních cen o více než 5% oproti času, kdy byly stanoveny ceny pro zboží. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení objednavatele od objednávky. 

VII. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat od objednatele přiměřenou zálohu (standardně ve výši 50%) z výšky objednávky k zajištění objednávky a to zejména v případě nestandardní objednávky (např. objednávky nad 2500 Kč nebo zboží jednoho druhu v množství nepřiměřeném potřebě jedné domácnosti) od zákazníka bez nákupní historie u dodavatele. V případě, že zákazník odstoupí od vyřízení takové objednávky, složená záloha propadne ve prospěch dodavatele. 

VIII. Dodavatel si vyhrazuje právo na přiměřenou zálohu minimálně ve výši 50% z hodnoty objednávky od zákazníka, který už v minulosti balík nepřevzal a balík se už v minulosti vrátil, případně jej zákazník odmítl převzít u dopravce. V případě, že zákazník znovu nepřevezme objednané zboží, složená záloha propadne ve prospěch dodavatele.


c.) Dostupnost zboží.

I. Dodavatel upozorňuje, že ne všechno zboží je ihned k odběru. Některé zboží se nachází v externích skladech, protože se jedná o rostlinné zboží, u kterého se vyžadují zvláštní podmínky pro jeho skladování, případně jiné speciální požadavky zacházení.

II. Dodavatel se zavazuje, že uvedený "termín doručení od" se bude snažit dodržet, avšak v případě nepříznivých klimatických vplyvů, případně jiných nepředvídatelných podmínek si vyhrazuje právo tento termín pozměnit bez předchozího upozornění. 

III. Dodavatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění stáhnout zboží z nabídky, ačkoli na uvedené zboží přijal objednávku. 

IV. Dodavatel na na svých webových stránkách a ve svých vydaných publikacích uvádí podstatné informace pro rozhodnutí zákazníka objednat si zboží, tj. velikost květináče, výška rostliny, velikost cibule, druh kultivaru nabízeného zboží. V případě, že jsou tyto informace nedostupné, vyhrazuje si tyto informace poskytnout dodatečně. 

V. Fotografie uvedené na internetových stránkách dodavatele, v tiskových podobách i jiných tiskových podobách jsou ilustrační. Na fotografiích jsou zobrazeny dospělé rostliny, které jsou pěstovány za optimálních pěstitelských podmínek (tj. požadovaná zálivka, světlo, substrát, klimatické podmínky apod.).


d.) Dodání zboží.

 I. Objednané zboží dodáváme důkladně označené a zabalené poštou nebo kurýrní službou. K hodnotě objednaného zboží při zasílání účtujeme dle výběru zákazníka poštovné při zasílání prostřednictvím České pošty nebo přepravné při zasílání prostřednictvím kurýrní společností a balné s pojistným.

II. Kombinované objednávky zboží, které není z objektivních důvodů vhodné dodat najednou, se dodávají ve dvou či více termínech. Každá taková samostatná dodávka je předmětem účtování přepravního poplatku uvedeného v ceníku. Tento poplatek může být odpuštěn, kdyby objednávka splňovala podmínky na odpuštění části nebo celého přepravního poplatku díky akci platné při objednávání nebo individuálním rozhodnutím dodavatele.

III. Doručení objednaného zboží, které je možné poslat jako doporučený dopis do tloušťky 2 cm, probíhá v bublinkové obálce za poplatek uvedený v ceníku. 

IV. Doručení většiny objednaného zboží probíhá prostřednictvím služby Balík do ruky za poplatek uvedený v ceníku a je odstupňovaný podle hmotnostních kategorií. Doručení je následně do 24 h od zabalení zboží přímo do rukou zákazníka kdekoliv v České republice. Sledování zásilky je možné v systému přepravní společnosti podle identifikátoru zásilky.

V. Dodávky velkého zboží nebo citlivé na dobu přepravy  provádíme výhradně prostřednictvím kurýrní společností. Pro objednávky zboží, jehož hmotnost přesahuje více než 30 kg nebo výška objednaného rostlinného materiálu přesahuje 2 m se způsob doručení a cena za doručení stanovuje individuálně. Zákazník je před dodáním takové objednávky kontaktován a je s ním dohodnut postup vyřízení objednávky.

VI. Zboží je zabaleno v kvalitní kartónové krabici, každou rostlinu označenou jmenným štítkem chrání před poškozením papírový nebo speciální plastový obal a přibalena je i brožura se základními návody na pěstování dodávaných rostlin. 

VII.  Ke každé zásilce je přibalena dodací faktura ve které je uveden odkaz na zpřístupněn Online návod na pěstování.

VIII. Zákazník je seznámen s tím, že osobní odběr je možný pouze v sídle společnosti v Bratislavě na Slovensku za ceny včetně DPH platné v SR.

IX. Pokud zákazník požaduje doručení zboží po určitém termínu, případně do určitého termínu, který sám jasně dal najevo, dodavatel se tak zavazuje, že vyvine maximum úsilí, aby tento termín dodání dodržel, avšak dodavatel upozorňuje, že nemůže zaručit dodržení tohoto termínu, případně disponibilitu zboží, pokud zákazník zvolí jiný termín, než standardní termín dodání.

X. Balíky připravujeme přímo v den odeslání, čímž zaručujeme maximální čerstvost dodávaného materiálu. Po oznámení uložení zásilky na poště se ji snažte, prosím, co nejdříve vyzvednout. Vyexpedování zásilky je standardně oznámené mailem a prostřednictvím SMS.

XI. Zákazník se zavazuje, že balení se zbožím otevře neprodleně po přijetí zboží na poště, případně u kurýra a zároveň si podrobně přečte přiložený návod na pěstování.

XII. Zákazník se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po zanechání odkazu dopravcem převezme zboží od dopravce neprodleně a v co nejkratším čase, aby nedošlo k poškození, případně znehodnocení zboží. V případě, že zákazník nepřevezme zboží neprodleně, přechází nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky nepřevzetím této zásilky včas na objednatele.

XIII. Zákazník je seznámen s tím, že v případě, že bezdůvodně odmítne zboží převzít od dopravce, tj. neoznámí včas a řádným způsobem, že si zásilku nemůže převzít, je dodavatel oprávněn vyžadovat úhradu způsobených nákladů vynaložených na odeslání objednávky objednateli. Tyto náklady sdělí prostřednictvím faktury na adresu zákazníka a zákazník je povinen ji neprodleně uhradit. Toto ustanovení neplatí v případě, že zákazník včas (alespoň den předem) před expedicí zásilky toto oznámil dodavateli a dodavatel toto oznámení potvrdil.

XIV. Vlastnické právo ke zboží a jeho nebezpečí hrozící škody přechází na objednatele dnem převzetí a zaplacení zboží na poště, kurýrovi, při osobním převzetí. Od uvedeného momentu neodpovídá objednatel za škody na majetku, zdraví, případně jiné škody způsobené zbožím, případně jeho užíváním.


e.) Dodací termíny 

I. Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na standardních agrotechnických termech, počasí a samozřejmě i typu balení či způsobu pěstování konkrétní rostliny, druhu rostlin a hlavně aktivitu našeho zásilkového obchodu s rostlinným materiálem lze rozdělit do dvou jasně definovaných sezón: 

Jarní zásilková sezóna


Příjem objednávek od poloviny ledna. 

Vyřizování objednávek:
- Od konce ledna - semena
- Od poloviny března - cibuloviny
- Od poloviny března - ovocné a okrasné stromy a keře do zahrady
- Od začátku dubna - odolné mladé balkónové rostliny v packu
- Od poloviny dubna - ostatní balkónové rostliny

Jarní zásilková sezóna trvá přibližně do poloviny června. 

V letním období neodesíláme zboží kromě nerostlinného zboží.  

Podzimní zásilková sezóna


Příjem objednávek od poloviny srpna.

Vyřizování objednávek:

- Od poloviny září - cibuloviny, zahradní rostliny včetně jahod (v květináčích nebo jako prostokořenné), balkónové rostliny
- Od poloviny října - růže a ovocné stromy a keře

Podzimní zásilková sezóna trvá přibližně do poloviny listopadu.

II. Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí. Děláme vše pro to, abychom každou objednávku rostlin a cibulovin vyřídili najednou v termínu vhodném pro expedici a výsadbu. Semena zasíláme většinou samostatně. Pokud si zákazníci přejí vyřízení objednávky na dvakrát (např. cibuloviny a růže na přelomu března a dubna a jiné rostliny, hlavně balkónové, na přelomu dubna a května), rádi jim vyhovíme. Za takovou nadstandardní službu účtujeme symbolický manipulační poplatek uvedený v sekci d) dodání zboží, který pokrývá alespoň část nákladů spojených s dělením objednávky. Díky této službě každý druh rostlin z kombinované objednávky bude dodáno v tom opravdu nejvhodnějším čase na výsadbu. Balíky připravujeme přímo v den odeslání nebo maximálně 24 h pŕed odesláním, čímž zaručujeme maximální čerstvost dodávaného materiálu. Po oznámení uložení zásilky na poště se ji snažte, prosím, co nejdříve vyzvednout. Vyexpedování zásilky je standardně oznámeno mailem a prostřednictvím SMS.

III. Dodavatel si vyhrazuje mírně změnit dodací termíny v případě, že povětrnostní podmínky nedovolují expedovat a vysazovat rostliny, případně pokud dojde k nepředvídatelné události, kterou sám dodavatel nepřivolal a nemohl jí předejít, jedná se o situaci, kdy zasáhla "vyšší moc" a dodavatel této "vyšší moci" nedokázal zabránit.

IV. Nerostlinné zboží z našeho katalogu lze objednat celoročně. Standardní dodací lhůta nerostlinného zboží je do 14 dnů od objednání.

V. Upozorňujeme zákazníky, že jsme zásilkový obchod bez možnosti osobního odběru rostlinného materiálu na provozu v ČR. Expedice probíhá kurýrem DPD nebo malé zásilky přes Zásilkovnu z centrály v Bratislavě.

 


Článek III. 

Reklamace a vrácení zboží. 


a.) Záruka, vrácení zboží, reklamace 

I. Ve smyslu § 13 a §19 odst. 3.) Zákona č. 634/1992 Sb.. má zákazník právo na reklamaci, pokud námi dodané zboží nesplňuje deklarované parametry nebo nesplňuje očekávání zákazníka. Informaci, jak nejlépe pomoci poškozené rostlině, rádi poskytneme telefonicky.

II. Podmínky pro uplatnění reklamace: 

a.) Zákazník je povinen reklamaci podat písemně a to buď formou dopisu na adresu dodavatele, nebo formou elektronické komunikace. Dodavatel neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky provozovatele, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní obálky. Příjem emailové reklamace dodavatel potvrdí písemně formou emailu.

b.) Zákazník je povinen při uplatnění reklamace postupovat následovně ve smyslu § 34 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb. a proto je povinen při reklamaci postupovat následovně:

- Napsat číslo dodací faktury, které se reklamace týká.
- Název a počet reklamovaných položek, jejich dodací kód případně jinak blíže specifikovat.
- Uvést jméno, příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt zákazníka.
- Popis reklamace a její důvod.
- Stručný popis stavu ostatního dodaného, i když nereklamovaného rostlinného materiálu, abychom měli zpětnou vazbu o stavu celé dodávky.
- Telefonický kontakt poslouží v případě potřeby upřesnit poskytnuté informace
- V případě, že jde o emailovou reklamaci, je třeba přiložit digitální fotografie reklamovaných rostlin v dobré kvalitě, aby bylo možné z fotografie jasně identifikovat dodané zboží.
- Přiložit fotokopii, případně scan uvedené faktury, pokud má tu možnost.
- Uvést datum a čas zabalení zásilky z faktury.
- Označit datum převzetí zásilky u dopravce.
- Navrhované řešení reklamace.

Upozornění: V případě absence jakéhokoliv údaje se ztěžuje a zbytečně prodlužuje proces vyřízení reklamace! Proto Vás prosíme o dodržení tohoto postupu, abychom vyřízení reklamace zkrátili na co nejkratší dobu. Zákazník je povinen ve smyslu zákona písemnou formou reklamaci nahlásit neprodleně, na dodatečné reklamace, resp. reklamace podané opožděně dodavatel nepřihlíží!

c.) V případě, že nebyla dodána fakturovaná položka, vyhrazujeme si právo na naše náklady odeslat chybějící rostlinu v co nejkratším čase. V případě jejího vyprodání, se souhlasem zákazníka bude položka zaslána dodatečně, případně se výše kupní ceny chybějícího zboží připíše zákazníkovi na jeho účet a při nejbližší objednávce bude uvedená částka zúčtována.

d.) V případě, že dojde k neúmyslné záměně zboží, má zákazník právo ponechat si zboží se slevou 50%, případně pokud požaduje přesný kultivar, je třeba omylem dodané zboží zaslat dodavateli v obyčejném poštovním balíku bez dobírky a tyto náklady budou objednavateli uhrazeny ve skutečné výši.

e.) V případě, že dojde k úhynu rostlin, posuzuje se každá reklamace jednotlivě, tj. zkoumá se jako došlo k úhynu a objednatel je povinen poskytnout součinnost dodavateli při zjišťování skutečností podstatných pro posouzení reklamace. Proto i uhynulé zboží nevyhazujte do ukončení reklamace.

f.) V případě, že zákazník požaduje vrácení peněz za uhynulé zboží, poškozené zboží, případně jemu nevyhovující zboží, je povinen reklamované zboží na své náklady vrátit na adresu provozovny dodavatele. V případě, že odmítne objednatel uvedené zboží vrátit, reklamace se považuje za nedůvodnou.

g.) Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení uhynulého zboží zpět v případě, že to povaha reklamace vyžaduje.

h.) Dodavatel je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. O formě vyřízení reklamace rozhoduje vždy dodavatel mimo vysloveně zákonem stanovených podmínek. Snahou dodavatele je, aby reklamace byla vyřízena co nejdříve ke spokojenosti zákazníka, avšak každá reklamace je posuzována individuálně.


III. Ostatní ujednání.

a.) dodavatel neodpovídá za vady na zboží způsobené:

     - Mechanickým poškozením.
     - Neodvratnou událostí, živelnou pohromou, nebo zásahem "Vyšší moci"
     - Nesprávným zacházením v rozporu s návodem k použití, případně nesprávným pěstováním.

b.) ostatní práva a povinnosti neupravené v reklamačním řádu se řídí příslušnými právními předpisy ve smyslu zákonů ČR.

 

IV. Právo na vrácení zboží bez udání důvodu.

a.) Zákazník má ve smyslu zákona právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží při nákupu prostřednictvím zásilkového obchodu.

b.) Zákazník toto právo může využít při dodržení této zákonné lhůty, tj. do 14 dnů ode dne převzetí zboží od přepravce (rozhodující je datum poštovného resp. kurýrní průvodce)

c.) Zákazník může vrátit zboží neporušené, nepoškozené a v původním obalu, tj. bez náznaku rozbalení. V případě, že se jedná o zboží, které zákazníkovi nevyhovuje, resp. nesplňuje jeho představu, také má právo využít tuto možnost.

d.) Zákazník je povinen vrátit uvedené zboží v obyčejném poštovním balíku na adresu provozovny bez dobírky s uvedením, zda si přeje vrátit peníze prostřednictvím poštovní poukázky, případně uvede číslo bankovního účtu. Zároveň k zásilce přiloží fotokopii dodací faktury a vyznačí vrácené zboží, a připojí stručný průvodní dopis. V případě absence průvodního dopisu, tj. nebude možné identifikovat, co zákazník požaduje, bude se přihlížet na zásilku jako neurčenou a bude odložena do doby, dokud nás zákazník nekontaktuje.

e.) Zákazník hradí náklady spojené s odesláním zboží na adresu dodavatele.

f.) V případě, že předmětem objednávky zboží je dárková poukázka, toto právo na vrácení zboží zaniká, tj hodnota poukázky nemůže být vrácena, vyplacena, zaměněna za hotovost, nebo jinou peněžitou formou vrácena.


Článek IV.

Zásady ochrany osobních údajů

I. Co jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů může být identifikován přímo nebo nepřímo na základě čísla, kódu nebo jednoho nebo více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje se zejména vztahují kontaktní údaje fyzických osob, jeho IP adresa, mohou být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR").

 

II. Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupněním, úpravou nebo změnou, vyhledáváním, používáním, přenosem, šířením, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

III. Komu udělujete svůj souhlas

Ing. Erich Seemann – Flora Exotika, se sídlem Tajovského 19, 81104 Bratislava, Slovensko, IČO 37561391, osoby podnikající podle živnostenského zákona, dále provozuje eshop rostlinky.cz a spracovává jako správce, tj. určuje jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Pokud se chcete obrátit, napište, prosím, e-mail na adresu obchod (zavináč) rostlinky.cz .

 

IV. Jaké osobní údaje zpracováváme

1. Osobní údaje zákazníků www.rostlinky.cz za účelem plnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucích v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ. Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a závazků daných zákonem

2. Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr e-mailů, newsletterů, Tipů pro pěstitele, akčních nabídek, slev za účelem jejich zaslání v rozsahu:

- jméno, příjmení, e-mail, PSČ

- souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě

- tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

3. Osobní údaje odeslané v komentáři za účelem zobrazení vašich komentářů a kontrol spamu v rozsahu

- e-mail, jméno, příjmení, telefon, PSČ

- tyto údaje zpracováváme během provozování stránek www.rostlinky.cz

4. Osobní údaje odeslané ve formulářích za účelem získání specializované služby, participaci v soutěži, v rozsahu

- e-mail, jméno, PSČ

- tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

5 . Automatizovaně sbírané údaje - V případě, že využíváte naše webové stránky, můžeme shromažďovat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, využívání našich služeb. Tato data zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.rostlinky.cz a jejich využití.

- Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo pomocí trackovacích technologií, protože vám chceme poskytovat co nejlepší služby a obsah.

- Tato data zpracováváme po dobu 1 roku

 

V. Vaše práva

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoli obrátit, uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete požádat o vysvětlení nebo opravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů nebo případné úplné vymazání těchto údajů.

 

VI. Zabezpečení dat

S vašími osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů se používají automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technické vývoje.

 

VII. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona a vy jste s tím srozuměn(-a).

Osobní údaje předáváme zpracovateli The Rocket Science Group, LLC, který provozuje službu pro evidenci a odesílání e-mailů Mailchimp a zpracovává údaje pouze v souladu s našimi pověřeními a pokyny.

Osobní údaje (cookies) předáváme společnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií.  K údajům mají přístup naši spolupracovníci (např. Zákaznický servis, online podpora, technická podpora).

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací nebo zpracovatelů, abychom usnadnili a zdokonalili zpracování, slibujeme, že na zpracovatele bude kladen minimálně stejný nárok na bezpečnost a kvalitu zpracování, jako v době přijetí těchto zásad.

 

VIII. Čestné prohlášení

Nepracujeme se žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotní stav a sexuální život subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.

Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme výkon vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Pokračováním užívání stránek vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev o tom, že jste se srozuměn(-a) a se zpracováním vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl(-a) správně informován o zpracování vašich osobních údajů.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů a vy souhlasíte s tímto oprávněním.

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, musíme o této změně informovat s předstihem formou e-mailové zprávy, která bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

Zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách.

 

 

Článek V.

 Závěrečná ustanovení


a.) Dodavatel neodpovídá za škody na majetku, zdraví či případné jiné újmy (ať už psychické nebo fyzické), která vznikne objednateli objednávkou, vyzvednutím zboží, používáním zboží, sadbou zboží, nebo požíváním zboží dodavatele.

b.) Dodavatel nepřebírá žádnou právní odpovědnost za nedoručení SMS zpráv příjemci, nedoručení emailové komunikace dodavateli, případně za nedoručení obyčejné poštovní obálky dodavateli, případně objednateli.

c.) Dodavatel upozorňuje, že odesláná SMS zpráva, obyčejná poštovní obálka nebo elektronická zpráva tzv. email, se považuje za doručenou momentem odeslání dodavatelem, i když příjemce zprávu nepřijal nebo adresát ji nepřečetl, případně nastala jiná podobná situace.

d.) Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli právní zodpovědnost z titulu nesprávně, omylem, nebo jiným nevhodným způsobem zveřejněných informací u rostlin, i jakémkoliv jiném zboží. Informace zveřejněné u zboží, rostlin jsou získané od dodavatelů a z jiných veřejně přístupných zdrojů, tedy dodavatel neodpovídá za škody způsobené tímto resp. jiným nevhodným použitím dodaného zboží.

e.) Dodavatel neodpovídá za škody na majetku, zdraví, či jiné újmy (ať už psychické nebo fyzické) způsobené nákupem u dodavatele, případně činností s tím spojených, čtením textů, případně nesprávným pochopením těchto textů.

f.) Dodavatel si vyhrazuje právo na mírné odchylky v barevném odstínu barvy u zveřejněných obrázků. Uvedené fotky jsou ilustrační a fotografie zveřejněné jsou vyhotoveny za účelem co nejvěrněji přiblížit návštěvníkům nabízené rostliny. Zároveň však upozorňujeme, že zobrazení barevného schématu a odstínu je podmíněno konfigurací koncového tj. přijímacího zařízení, tím však není dotčeno právo na vrácení zboží.

g.) Dodavatel upozorňuje, že obsah katalogu, tiskovin, obsah webové stránky a obsah jiných vydaných publikací podléhá autorskému právu, kopírování, prezentování, přebírání celku, nebo jen části je zakázáno a porušení těchto práv bude vymáháno ve smyslu platných právních předpisů. Toto ustanovení se neuplatňuje v případě, že dodavatel udělí písemný souhlas.

h.) Tyto obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně dodavatele na požádání, případně online na www.rostlinky.cz. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na již předešlé smlouvy, avšak kterákoli smluvní strana má právo vznést námitky do 15 dnů od zveřejnění na internetové stránce www.rostlinky.cz

i.) Tyto obchodní podmínky upravují jakýkoliv kontakt zakaznika s obchodníkem při návštěvě jeho internetového sídla resp. samotného provozu. Vztahují se rovněž na tiskoviny a publikace vydané a distribuované dodavatelem. 

j.) Návštěvník, objednatel prohlašuje, že si před koupí tyto obchodní podmínky přečetl, porozuměl jejich obsahu a na znamení jejich souhlasu si uvedené zboží objednal.

k.) Návštěvník, objednatel prohlašuje, že je právně způsobilý k právním úkonům, jeho právní způsobilost není ničím omezena. V případě, že se jedná o nezletilého objednavatele, návštěvníka, je povinen tuto skutečnost oznámit svému zákonnému zástupci a platí bod k.) První věta tohoto ustanovení na jeho zákonného zástupce.

l.) Návštěvník, objednatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl jsou pravdivé a přesné a nese za jejich nesprávnost plnou odpovědnost.

m.) Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek kdykoliv bez předchozího souhlasu. Povinnost písemného oznámení o změně těchto podmínek je splněna umístěním na internetové stránce dodavatele, případně odkazu na internetový obchod v publikacích dodavatele. Má se za to, že pokud návštěvník, objednatel, do 15 dnů písemně v sídle dodavatele nepodá námitky s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí. Změny se vztahují i na dříve uzavřené obchody.

n.) Ostatní situace, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ve smyslu právního řádu ČR platné v době uzavření objednávky.

 

 

v.r. Ing. Erich Seemann - provozovatel, 19.6.2020