+420 730 235 493

Ochrana osobních údajů


Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek, které naleznete ZDE


Zásady ochrany osobních údajů

I. Co jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů může být identifikován přímo nebo nepřímo na základě čísla, kódu nebo jednoho nebo více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje se zejména vztahují kontaktní údaje fyzických osob, jeho IP adresa, mohou být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR").

 

II. Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupněním, úpravou nebo změnou, vyhledáváním, používáním, přenosem, šířením, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

III. Komu udělujete svůj souhlas

Ing. Erich Seemann – Flora Exotika, se sídlem Tajovského 19, 81104 Bratislava, Slovensko, IČO 37561391, osoby podnikající podle živnostenského zákona, dále provozuje eshop rostlinky.cz a spracovává jako správce, tj. určuje jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Pokud se chcete obrátit, napište, prosím, e-mail na adresu obchod (zavináč) rostlinky.cz .

 

IV. Jaké osobní údaje zpracováváme

1. Osobní údaje zákazníků www.rostlinky.cz za účelem plnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucích v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ. Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a závazků daných zákonem

2. Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr e-mailů, newsletterů, Tipů pro pěstitele, akčních nabídek, slev za účelem jejich zaslání v rozsahu:

- jméno, příjmení, e-mail, PSČ

- souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě

- tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

3. Osobní údaje odeslané v komentáři za účelem zobrazení vašich komentářů a kontrol spamu v rozsahu

- e-mail, jméno, příjmení, telefon, PSČ

- tyto údaje zpracováváme během provozování stránek www.rostlinky.cz

4. Osobní údaje odeslané ve formulářích za účelem získání specializované služby, participaci v soutěži, v rozsahu

- e-mail, jméno, PSČ

- tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

5 . Automatizovaně sbírané údaje - V případě, že využíváte naše webové stránky, můžeme shromažďovat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, využívání našich služeb. Tato data zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.rostlinky.cz a jejich využití.

- Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo pomocí trackovacích technologií, protože vám chceme poskytovat co nejlepší služby a obsah.

- Tato data zpracováváme po dobu 1 roku

 

V. Vaše práva

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoli obrátit, uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete požádat o vysvětlení nebo opravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů nebo případné úplné vymazání těchto údajů.

 

VI. Zabezpečení dat

S vašími osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů se používají automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technické vývoje.

 

VII. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona a vy jste s tím srozuměn(-a).

Osobní údaje předáváme zpracovateli The Rocket Science Group, LLC, který provozuje službu pro evidenci a odesílání e-mailů Mailchimp a zpracovává údaje pouze v souladu s našimi pověřeními a pokyny.

Osobní údaje (cookies) předáváme společnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií.  K údajům mají přístup naši spolupracovníci (např. Zákaznický servis, online podpora, technická podpora).

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací nebo zpracovatelů, abychom usnadnili a zdokonalili zpracování, slibujeme, že na zpracovatele bude kladen minimálně stejný nárok na bezpečnost a kvalitu zpracování, jako v době přijetí těchto zásad.

 

VIII. Čestné prohlášení

Nepracujeme se žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotní stav a sexuální život subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.

Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme výkon vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Pokračováním užívání stránek vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev o tom, že jste se srozuměn(-a) a se zpracováním vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl(-a) správně informován o zpracování vašich osobních údajů.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů a vy souhlasíte s tímto oprávněním.

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, musíme o této změně informovat s předstihem formou e-mailové zprávy, která bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

Zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách.

 

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 21.05.2018.

 

Máte dotaz? Kontaktuje náš zákaznický servis